Misja bursy

Bursa Młodzieży Żeńskiej jest placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek.

Nasze życie, Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, jest natchnione przez charyzmat Założycielki Bł. Marii Angeli Truszkowskiej.
Jej bezgraniczna miłość Boga objawiała się w całkowitym poddaniu się Jego Woli, czego wyrazem była współczująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi. Od samego początku Siostry dostrzegały potrzebę wychowania dzieci i młodzieży. Wszędzie gdzie Siostry się pojawiały zakładały ochronki dla dzieci (przedszkola), organizowały kursy dla młodzieży, prowadziły szkoły.

My, jako Siostry św. Feliksa, staramy się realizować nasze zadania odpowiadając życiem kontemplacyjno-czynnym na wymagania Boga skierowane do nas w znakach czasu. Kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież prowadząc ją poprzez etapy ludzkiej i chrześcijańskiej formacji: katecheza, grupy parafialne, przedszkola, ośrodki wychowawcze, szkoły, bursy. A Błogosławiona Matka Angela, już z Nieba, czuwa nad Siostrami i tymi, którym one posługują.