The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Wizja Bursy

Odsłony: 6170

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, swoistą koncepcję pracy czynimy wszystko, by wychowanki mogły spokojnie i systematycznie zdobywać wiedzę i umiejętności życiowe.
Bursa zapewnia wychowankom wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich.
Siostry wychowawczynie mają za zadanie pomóc wychowankom
w rozwoju, a także mają wspomagać, aby zamiar Boży mógł się dokonać
w wychowankach.

Organizacja życia w bursie jest określona regulaminem bursy.

  • Poznanie wychowanek przez spotkanie i rozmowy indywidualne.
  • Współpraca z rodzicami i szkołą.
  • Wychowywanie do dojrzałości i odpowiedzialności za siebie i innych.
  • Szacunek dla kultury i tradycji narodowych.
  • Wychowywanie przez pracę.
  • Pogłębianie życia religijnego.