The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Misja Bursy

Bursa Młodzieży Żeńskiej jest placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek.
Nasze życie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo jest natchnione przez charyzmat Założycielki Bł. Marii Angeli Truszkowskiej.
Jej bezgraniczna miłość Boga objawia się w całkowitym poddaniu się Jego Woli, czego wyrazem była współczująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi. Od samego początku Siostry dostrzegały potrzebę wychowania dzieci
i młodzieży. Wszędzie gdzie Siostry się pojawiały zakładały ochronki dla dzieci /przedszkola/, organizowały kursy dla młodzieży, prowadziły szkoły.
My jako Siostry św. Feliksa staramy się realizować nasze zadania odpowiadając życiem kontemplacyjno-czynnym a wymagania Boga skierowane do nas w znakach czasu. Kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież prowadząc ją poprzez etapy ludzkiej i chrześcijańskiej formacji: katecheza, grupy parafialne, przedszkola, ośrodki wychowawcze, szkoły, bursy.