The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

O Bursie

"Powodów  jest wiele. Początkowo nie bardzo chciałam mieszkać

                      w internacie  prowadzonym przez siostry zakonne.
Dziś, prawie po dwóch  latach nie żałuję tego wyboru. Wiele czynników
sprawia, że  czuję się tutaj jak w domu rodzinnym.

                         Po  powrocie ze szkoły zawsze czeka na mnie
gorący obiad, mam bardzo  dobre warunki do nauki. Nawiązałam w Bursie
nowe kontakty

                      z  dziewczynami podobnymi do mnie. Zawsze jest
Ktoś kto wysłucha,  doradzi, pomoże, rozweseli. Niewątpliwie jest to
duży plus  mieszkania

                      z Siostrami pod jednym dachem.

                         Ważnym  dla mnie stała się jedność osiągnięta
dzięki wspólnej  modlitwie, czy przeżywanie uroczystości, wieczornic,
akademii, jak  też wspólnych spotkań, przez co poczułam się człowiekiem
należącym do wspólnoty.

                         Siostry  dbają o to, by dziewczęta doświadczyły
tej wspólnoty  rodzinnej opartej na Chrystusie. Siostry Felicjanki są
naszymi  opiekunkami, przewodniczkami zawsze gotowymi do pomocy nie
tylko w  sprawach wiary, ale w różnych trudnościach czy problemach, 
które przeżywamy.

                         Bursa  przy ul. Smoleńsk 2, jest w centrum Krakowa i to też jest ważne

                      bo  mam blisko do szkoły. Są tu też niskie opłaty związane z  mieszkaniem

                      i żywieniem."

Misja Bursy

Kategoria: Bursa w skr
Super User

Bursa Młodzieży Żeńskiej jest placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek.
Nasze życie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo jest natchnione przez charyzmat Założycielki Bł. Marii Angeli Truszkowskiej.
Jej bezgraniczna miłość Boga objawia się w całkowitym poddaniu się Jego Woli, czego wyrazem była współczująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi. Od samego początku Siostry dostrzegały potrzebę wychowania dzieci
i młodzieży. Wszędzie gdzie Siostry się pojawiały zakładały ochronki dla dzieci /przedszkola/, organizowały kursy dla młodzieży, prowadziły szkoły.
My jako Siostry św. Feliksa staramy się realizować nasze zadania odpowiadając życiem kontemplacyjno-czynnym a wymagania Boga skierowane do nas w znakach czasu. Kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież prowadząc ją poprzez etapy ludzkiej i chrześcijańskiej formacji: katecheza, grupy parafialne, przedszkola, ośrodki wychowawcze, szkoły, bursy.